REZERWACJA TELEFONICZNA:
801 000 701 lub 71 340 50 50, 501 11 21 21
koszt: opłata wg. stawek operatora
pn-pt: 8.00-21.00    so: 9.00-19.00    ni: 13.00-20.00
GWARANCJA UDANYCH WAKACJI
Certyfikat Polskiej Izby Turystyki Certyfikat Rzetelna FirmaREGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WYCIECZKI SAMOLOTEM
STRONA PORTALU TURYSTYCZNEGO TRAVELIADA.PL
1. INFORMACJE PODSTAWOWE


1.1. Właścicielem portalu www.wycieczkisamolotem.pl i podmiotem świdczącym usługi turystyczne w ramach portalu jest Traveliada.pl, z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 54-153, ul. Celtycka 6. Traveliada.pl Rudaniecka Adrianna jest wpisana do rejestru działalności gospodarczej pod numerem 144448, NIP: 751-151-79-72, Regon: 531608963.  Traveliada.pl  pod adresem internetowym www.traveliada.pl sprzedająca agencyjnie usługi turystyczne,  będzie dalej w regulaminie zwana jako Traveliada.pl.
1.2. Portal umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji oraz zakup imprez turystycznych przez udostępnienie Systemu Rezerwacji Internetowej pod adresem internetowym www.wycieczkisamolotem.pl.
1.3. Portal umożliwia dokonywanie rezerwacji oraz zakup imprez turystycznych przez Call Center pod numerem infolinii 801 000 701 lub w punkcie Obsługi Klienta przy ul. Celtyckiej 6 lub Kiełbaśniczej 25 we Wrocławiu.
1.4. Prezentowane na stronach internetowych materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.  
1.5. Klient przed dokonaniem rezerwacji internetowej lub telefonicznej jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania.
1.6. W trosce o bezpieczeństwo i jakość obsługi Klienta wszystkie rozmowy telefoniczne portalu www.wycieczkisamolotem.pl są nagrywane.

2. PODSTAWOWE DEFINICJE

2.1. wycieczkisamolotem.pl - serwis portalu Traveliada.pl
2.2. Traveliada.pl - portal turystyczny zajmujący się sprzedażą agencyjną usług turystycznych pod adresem internetowym www.traveliada.pl
2.3. Organizator - Biuro Podróży zwane też Touroperatorem, które organizuje Imprezę Turystyczną, z którym Portal posiada umowę o stałej współpracy.
2.4. Portal - firma TRAVELIADA.PL z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Celtyckiej 6, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów posiadających koncesję w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.
2.5. Konsultant - pracownik Portalu, zajmuje się kompleksową obsługą Klienta, a w szczególności prezentowaniem oferty i udzielaniem wszelkich informacji dotyczących usług turystycznych przedstawianych przez Portal na stronie www.wycieczkisamolotem.pl.
2.6. Zamówienie - Zamówienie oferty złożone przez klienta, stanowi deklarację zakupu konkretnej oferty w sytuacji braku możliwości rezerwacji wstępnej. Zamówienie nie stanowi umowy w rozumieniu prawa cywilnego, ale upoważnia wycieczkisamolotem.pl do zawarcia rezerwacji stałej na rzecz klienta. Zamówienie zawiera wszystkie dane Organizatora, dane zamawianej Imprezy Turystycznej oraz dane wszystkich uczestników wyjazdu.
2.7. Umowa - Umowa o świadczenie usług turystycznych z Organizatorem, formularz zgłoszeniowy zawierający wszystkie dane dotyczące oferowanej Imprezy Turystycznej oraz dane wszystkich uczestników wyjazdu. Po jej podpisaniu oraz dokonaniu wpłaty przez Klienta kwoty wskazanej przez Konsultanta jest ona prawnie wiążąca dla obu stron. Integralną częścią umowy są Warunki Uczestnictwa danego Organizatora Turystyki.
2.8. Warunki Uczestnictwa - dokument, z którym Klient zobowiązany jest zapoznać się, przy zawieraniu umowy. Regulujący wzajemne prawa i obowiązki Klienta i Touroperatora.
2.9. Regulamin portalu www.wycieczkisamolotem.pl - dokument, z którym należy się zapoznać przed dokonaniem rezerwacji. Korzystając z portalu wycieczkisamolotem.pl akceptują Państwo określone w nim warunki.
2.10. Klient - osoba zawierająca Umowę (dot. wybranej Imprezy Turystycznej), odpowiada prawnie za realizację umowy - płatności, podanie wiarygodnych danych zgodnych z dokumentem tożsamości, ważność dokumentów niezbędnych do wyjazdu z kraju zagranicę.
2.11. Uczestnik - osoba zgłoszona przez Klienta, która korzysta z wykupionych świadczeń
2.12. Impreza Turystyczna - wycieczka zorganizowana przez Organizatora, czyli zbiór usług turystycznych tworzących całą wycieczkę, która objęta jest wspólną ceną świadczone klientowi przez Organizatora .
2.13. Usługi Turystyczne - usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone Klientowi przez Organizatora zgodnie z umową o świadczenie usług turystycznych.
2.14. Rodzaje wyżywienia stosowane w opisach oraz na umowach Organizatora.
OV, SC - bez wyżywienia
BB - śniadania
HB - śniadania i obiadokolacje
FB - śniadania, obiady i kolacje
AI - All Inclusive = wszystko w cenie
UAI - Ultra All Inclusive = wszystko w cenie.

3. OGÓLNE ZASADY ZAKUPU WYCIECZEK

3.1. Korzystając z Portalu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Portalu.
3.2. Korzystanie z Portalu możliwe jest tylko w swoim imieniu. Jeżeli korzystają Państwo w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiadają Państwo ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3.3. wycieczkisamolotem.pl nie udziela gwarancji, że korzystanie z Portalu będzie przebiegało bez wad, usterek, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji oraz, że rezultat poszukiwań sprosta Państwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
3.4. Podawane do rezerwacji dane muszą się zgadzać z danymi w paszporcie przy podróżach, gdzie paszport jest ważnym dokumentem tożsamości, a z dowodem osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej. W przypadku niezrealizowania świadczeń wykupionych z powodu niezgodności danych osobowych zawartych w złożonej rezerwacji z danymi znajdującymi się w paszporcie lub dowodzie osobistym, dokonana zapłata za imprezę turystyczną podlega zwrotowi w części pomniejszonej o stratę poniesioną w wyniku zawarcia umowy i niezrealizowania świadczeń z powodu podania błędnych lub nieprawdziwych danych podczas zakładania rezerwacji. 
3.5. Wszyscy uczestnicy wyjazdu niezależnie od wieku ( osoby pełnoletnie i dzieci ) muszą posiadać ważny dokument tożsamości w zależności od miejsca wyjazdu. Takim dokumentem jest dowód osobisty lub paszport. 
3.6. W chwili dokonania rezerwacji imprezy turystycznej powinni Państwo posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy jeśli są wymagane lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje.

4. ZAŁOŻENIE REZERWACJI

Założenie rezerwacji wycieczki turystycznej może odbyć się poprzez:

A. Internet

4.1.A. Korzystając z wyszukiwarki internetowej www.wycieczkisamolotem.pl określacie Państwo parametry interesującego Państwa wyjazdu.
4.2.A. Następnie po wyświetleniu się listy ofert, które spełniają zadane kryteria wyszukiwania wybieracie Państwo jedną z propozycji, która się Państwu spodobała.
4.3.A. Po dokładnym zapoznaniu się z opisem oferty, jej ceną (co cena zawiera, czego cena nie zawiera, czy cena zawiera promocję i do kiedy promocja trwa) sprawdzają Państwo jej dostępność poprzez kliknięcie na przycisku "Oblicz cenę całkowitą".  Jeżeli cena zostanie przeliczona oznacza to, że oferta jest dostępna. Przedstawiona oferta nie jest jeszcze ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
4.4.A.  Jeżeli rezerwacja jest możliwa, czyli wtedy, kiedy oferta jest dostępna przechodzą Państwo do uzupełnienia Formularza. 
4.5.A. W Formularzu należy podać dane, takie jak: imię i nazwisko, adres zameldowania, data urodzenia, e-mail oraz telefon. Formularz musi zostać uzupełniony o pozostałe dane osobowe wszystkich uczestników, ich imiona i nazwiska, adresy zameldowania oraz datę urodzenia. 
4.6.A.  Po uzupełnieniu Formularza należy zaznaczyć informację, że zapoznali się Państwo i zaakceptowaliście:
- zapis niniejszego Regulaminu
- warunki uczestnictwa Organizatora imprezy turystycznej, do których link znajduje się na Formularzu.

4.6.A.I. Przycisk „Rezerwacja online”
Opcja ta umożliwia dokonanie rezerwacji z natychmiastowym potwierdzeniem miejsc. Po potwierdzeniu poprawności wprowadzonych w Formularzu danych potwierdzają Państwo rezerwację, która zapisuje się w systemie.  Taka zarezerwowana oferta nie oznacza jeszcze zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Ze względu na Państwa bezpieczeństwo, każda rezerwacja jest dodatkowo weryfikowana przez Konsultantów www.wycieczkisamolotem.pl m.in. pod względem poprawności skalkulowanej ceny dla danej imprezy i jej składników, terminu, dostępności wycieczki, zakresu świadczeń objętych ceną i Warunków Uczestnictwa jej Organizatora.
W przypadku, kiedy weryfikacja jest pozytywna, wycieczkisamolotem.pl wysyła do Państwa na adres e-mail - Umowę oraz Warunki Uczestnictwa. Każdemu Klientowi jest przydzielany indywidualny Konsultant wycieczkisamolotem.pl, który będzie się opiekował Klientem od momentu założenia rezerwacji do momentu powrotu do Polski. Klient odsyła w pierwszej kolejności dowód wpłaty ( dokument wygenerowany elektronicznie z banku internetowego, dowód wpłaty z banku, dowód wpłaty z poczty) na numer faxu: 71/ 350 60 60 lub e-mailem do swojego Konsultanta lub na ogólny e-mail: rezerwacje@traveliada.pl (alternatywnie pomyślna autoryzacja karty kredytowej) lub pozytywnie zostanie rozpatrzony przez bank wniosek ratalny. Na podstawie Państwa wpłaty Konsultant potwierdza ostatecznie rezerwację w systemie Organizatora. Przesłanie dokumentu wpłaty lub pozytywna autoryzacja karty kredytowej jest równoznaczna z akceptacją Umowy i Warunków Uczestnictwa Touroperatora. Klient, do 72 godzin od założenia rezerwacji, może wysłać podpisaną Umowę, podpisane Warunki Uczestnictwa na numer faxu: 71/ 350 60 60 lub zeskanowane dokumenty mailem do swojego Konsultanta wycieczkisamolotem.pl lub na ogólny e-mail: rezerwacje@traveliada.pl albo pocztą na adres Traveliada.pl, ul. Celtycka 6, 54-153 Wrocław. Z chwilą otrzymania wpłaty potwierdzamy Państwu rezerwację. W momencie potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Państwem a Organizatorem, a potwierdzenie rezerwacji otrzymujecie Państwo na wskazany w Formularzu adres e-mailowy. Potwierdzenie rezerwacji  upoważnia Państwa do odbioru dokumentów podróży na lotnisku lub w przypadku wycieczki autokarowej jest biletem upoważniającym wejście na pokład autokaru.
W sytuacji, kiedy istnieje rozbieżność pomiędzy zarezerwowaną wycieczką (w szczególności jej ceny, terminu, dostępności lub świadczeń objętych ceną) pomiędzy rezerwacją założoną przez Państwa, a danymi źródłowymi w systemie rezerwacyjnym Organizatora, zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie telefonicznie przez Call Center www.wycieczkisamolotem.pl lub drogą e-mail, wtedy jeżeli kontakt telefoniczny będzie niemożliwy. Mogą Państwo zaakceptować zmodyfikowane warunki wycieczki, które przedstawi Państwu Konsultant wycieczkisamolotem.pl. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na dokonanie zmiany w założonej rezerwacji to wówczas rezerwacja ta będzie anulowana bez kosztów przez Portal, a kwota wpłacona na poczet imprezy turystycznej zostanie Państwu w całości zwrócona. Konsultant wycieczkisamolotem.pl może pomóc Państwu w wyborze zastępczej oferty i wskazać propozycję równie atrakcyjną w podobnej cenie, regionie i standardzie, a jeżeli alternatywna oferta będzie Państwu odpowiadać mogą Państwo zmienić rezerwację na ofertę proponowaną przez Konsultanta.

4.6.A.II. Przycisk „Rezerwacja wstępna”
Opcja ta umożliwia Państwu dokonanie rezerwacji wybranej oferty bez potwierdzenia miejsc w systemie rezerwacyjnym. Rezerwacja ta wymaga weryfikacji dostępności miejsc przez naszego Konsultanta w systemie Organizatora. Taka zarezerwowana oferta nie oznacza jeszcze zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Po sprawdzeniu dostępności miejsc oraz po ostatecznym potwierdzeniu pełnej ceny wyjazdu Konsultant wycieczkisamolotem.pl kontaktuje się bezpośrednio z Państwem (poprzez adres e-mail wskazany przez Państwa w Formularzu lub telefonicznie). Każdemu Klientowi jest przydzielany indywidualny Konsultant, który będzie się opiekował Klientem od momentu założenia rezerwacji do momentu powrotu do Polski. Po potwierdzeniu Konsultantowi chęci zakupu imprezy przesłany zostanie do Państwa e-mail potwierdzający złożenie zamówienia wraz z dokumentami rezerwacyjnymi: Umową i Warunkami Uczestnictwa Organizatora. Jeżeli nie ma możliwości założenia rezerwacji wstępnej w systemie rezerwacyjnym jest wysyłane Zamówienie oraz Warunki Uczestnictwa Organizatora. Po sprawdzeniu przez Państwa, czy dane w Zamówieniu lub w Umowie są zgodne z Państwa rezerwacją dokonujecie Państwo wpłaty podanej kwoty. 
Klient odsyła w pierwszej kolejności dowód wpłaty ( dokument wygenerowany elektronicznie z banku internetowego, dowód wpłaty z banku, dowód wpłaty z poczty) na numer faxu: 71/ 350 60 60 lub e-mailem do swojego Konsultanta lub na ogólny e-mail: rezerwacje@traveliada.pl (alternatywnie pomyślna autoryzacja karty kredytowej lub zostanie pozytywnie przez bank rozpatrzony wniosek ratalny. Na podstawie Państwa wpłaty (potwierdzenie przelewu lub pomyślna autoryzacja karty kredytowej).  Konsultant potwierdza ostatecznie rezerwację w systemie Organizatora. Przesłanie dokumentu wpłaty lub pozytywna autoryzacja karty kredytowej jest równoznaczna z akceptacją Umowy i Warunków Uczestnictwa Touroperatora. 
Klient, do 72 godzin od założenia rezerwacji, może wysłać podpisaną Umowę, podpisane Warunki Uczestnictwa na numer faxu: 71/ 350 60 60 lub zeskanowane dokumenty mailem do swojego Konsultanta lub na ogólny e-mail: rezerwacje@traveliada.pl albo pocztą na adres: Traveliada.pl, ul. Celtycka 6, 54-153 Wrocław. Z chwilą otrzymania wpłaty potwierdzamy Państwu rezerwację. W momencie potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Państwem a Organizatorem, a potwierdzenie rezerwacji otrzymujecie Państwo na wskazany w Formularzu adres e-mailowy. Potwierdzenie rezerwacji  upoważnia Państwa do odbioru dokumentów podróży na lotnisku lub w przypadku wycieczki autokarowej jest biletem upoważniającym do wejścia na pokład autokaru.

B. Call Center dostępne jest pod numerem 801 000 701 

4.1.B. Jeżeli chcecie Państwo założyć rezerwację telefonicznie, należy podać Konsultantowi wycieczkisamolotem.pl na Call Center "kod oferty", którą jesteście zainteresowani lub ogólne preferencje dotyczące wyjazdu. "Kod oferty" znajduje się przy poszczególnej ofercie w prawym górnym rogu.
4.2.B. Konsultant wycieczkisamolotem.pl potwierdzi dostępność miejsc i weryfikuje ostateczną cenę wybranej przez Państwa wycieczki lub przedstawia Państwu najlepsze oferty odpowiadające podanym preferencjom telefonicznie, a następnie może je przesłać drogą e-mail.
4.3.B. Jeżeli zdecydują się Państwo na zakup wybranej imprezy turystycznej,  zostanie przesłany do Państwa e-mail, potwierdzający złożenie zamówienia wraz z dokumentami rezerwacyjnymi: Umową i Warunkami Uczestnictwa Organizatora. Należy teraz sprawdzić, czy dane w Umowie są zgodne z Państwa zamówieniem, a potem dokonać wpłaty podanej kwoty.
4.4.B.  W przypadku, gdy nie ma możliwości założenia rezerwacji wstępnej w systemie rezerwacyjnym wysyłane jest do Państwa Zamówienie oraz Warunki Uczestnictwa Organizatora. Po sprawdzeniu przez Państwa, czy dane w Zamówieniu są zgodne z Państwa rezerwacją dokonujecie Państwo wpłaty podanej kwoty. 
4.5.B. W pierwszej kolejności odsyłacie Państwo dowód wpłaty ( dokument wygenerowany elektronicznie z banku internetowego, dowód wpłaty z banku, dowód wpłaty z poczty) na numer faxu: 71/ 350 60 60 lub e-mailem do swojego Konsultanta lub na ogólny e-mail: rezerwacje@traveliada.pl - alternatywnie: pomyślna autoryzacja karty kredytowej lub pozytywnie zostanie przez bank rozpatrzony wniosek ratalny. Na podstawie Państwa wpłaty (potwierdzenie przelewu lub pomyślna autoryzacja karty kredytowej)  Konsultant potwierdza ostatecznie rezerwację w systemie Organizatora. Przesłanie dokumentu wpłaty lub pozytywna autoryzacja karty kredytowej jest równoznaczna z akceptacją Umowy i Warunków Uczestnictwa Touroperatora. 
4.6.B. Z chwilą otrzymania wpłaty potwierdzamy Państwa rezerwację. W momencie potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Państwem a Organizatorem, a potwierdzenie rezerwacji otrzymujecie Państwo na wskazany w Formularzu adres e-mailowy. Potwierdzenie rezerwacji  upoważnia Państwa do odbioru dokumentów podróży na lotnisku lub w przypadku wycieczki autokarowej jest biletem upoważniającym do wejścia na pokład autokaru.

C. Punkt Obsługi Klienta - ul. Celtycka 6 we Wrocławiu ( biuro czynne codziennie od 8:00 do 21:00, sobota od 9:00 do 19:00, w niedzielę od 13:00 do 20:00 ) oraz ul. Kiełbaśnicza 25 we Wrocławiu ( biuro czynne codziennie od 11:00 do 20:00, sobota od 10:00 do 18:00, w niedzielę od 11:00 do 19:00 )

4.1.C. Podczas bezpośredniej wizyty w Punkcie Obsługi Klienta, podają Państwo kod konkretnej oferty, wyszukanej na Portalu www.wycieczkisamolotem.pl, którą jesteście zainteresowani. 
4.2.C. Jeżeli nie macie Państwo konkretnych preferencji dotyczących wyjazdu, albo jeżeli Państwa potrzeby nie są do końca sprecyzowane, mogą Państwo porozmawiać o oczekiwaniach z doświadczonym Konsultantem wycieczkisamolotem.pl, a ten wskaże Państwu najciekawszą, sprawdzoną i najbardziej atrakcyjna cenowo ofertę. Mogą Państwo również zadzwonić pod numer 801 000 701, na podstawie rozmowy z Państwem, Konsultant przygotuje dla Państwa ofertę i następnie prześle ją na e-mail. W przypadku, gdy zdecydują się Państwo na zakup wycieczki, zapraszamy Państwa z "kodem oferty" do biura, aby ją zakupić. 
4.3.C. Podpisanie Umowy oraz Zgłoszenia następuje w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Celtyckiej 6 we Wrocławiu. Forma płatności wybierana jest przez Państwa. W przypadku płatności przelewem, termin jego dokonania określa Państwu Konsultant, który Państwa obsługuje. Prosimy o przestrzeganie ustalonych z doradcą www.wycieczkisamolotem.pl terminów płatności - gwarantuje to utrzymanie wstępnie zarezerwowanych miejsc.

5. CENA IMPREZY TURYSTYCZNEJ

5.1. Cena zakupionej imprezy turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w jej opisie. Taka informacja zawsze znajduje się na dole oferty pod przyciskiem "opis wycieczki" i jest zawarta w sekcji "cena zawiera" i "cena nie zawiera".  Pod przyciskiem "Przewodnik" znajdą Państwo podstawowe informacje o kraju, regionie,  wymaganych szczepieniach, przepisach wizowych i paszportowych, rady, dotyczące tego, gdzie jeść i jakie pamiątki kupić. Pod przyciskiem "wycieczki fakultatywne" znajduje się opis wycieczek fakultatywnych, które można wykupić na miejscu na wczasach u rezydenta ( o ile Organizator posiada możliwość skorzystania z fakultatywnych wycieczek, wtedy taka informacja jest zawarta w portalu). Pod przyciskiem "Opinie"  znajdują się opinie gości o danym hotelu.
5.2. Cena zawiera zazwyczaj:
- opłatę za zakwaterowanie,
- opłatę za transport (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym),
- opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem,
- podatki,
- opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych,
- inne zgodne z opisem wycieczki.
5.3. Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. wycieczkisamolotem.pl nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-Zgłoszeniu lub w Warunkach Uczestnictwa, które podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.
5.4. Ceny niektórych imprez turystycznych mogą być wyrażone przez niektórych Organizatorów zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za imprezę turystyczną może ulec niewielkim zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty, jednakże zmiana ceny nie może nastąpić w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.
5.5. Każdy z Organizatorów wycieczek turystycznych zastrzega sobie prawo do zmiany ceny imprezy w sytuacjach przewidzianych w Warunkach Uczestnictwa danego Organizatora.
5.6. Ostateczna cena zakupu wycieczki turystycznej nie jest gwarantowana przez wycieczkisamolotem.pl w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania przez wycieczkisamolotem.pl ostatecznego potwierdzenia Państwa rezerwacji od Organizatora wycieczki. Wtedy zostaje wysłane do Państwa potwierdzenie rezerwacji wycieczki.
5.7. www.wycieczkisamolotem.pl zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji założonej przez Państwa i pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym www.wycieczkisamolotem.pl zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Państwa imprezy.
5.8. W przypadku dokonania wpłaty zaliczki, ostateczna cena Imprezy Turystycznej w walucie obcej jest przeliczana po kursie dokonania ostatniej wpłaty według kursu sprzedaży pieniądza waluty obcej.

6. UBEZPIECZENIE


6.1. Warunki ubezpieczenia Klienta wykupującego Imprezę Turystyczną zawarte są w Warunkach Uczestnictwa danego Organizatora Turystyki.
6.2. Zwyczajowo w przypadku Imprez Turystycznych Klient w cenie oferty jest ubezpieczony od kosztów leczenia - KL i na wypadek śmierci lub kalectwa - NNW.
6.3. Klient może się dodatkowo wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych.
6.4. Klient może się dodatkowo ubezpieczyć od kosztów rezygnacji – KR z imprezy.

7. FORMY PŁATNOŚCI

7.1. W zależności od długości okresu pomiędzy rezerwacją imprezy turystycznej, a datą jej rozpoczęcia możliwe są dwa rodzaje płatności za wyjazd:
- płatność częściowa polegająca na wpłacie tylko zaliczki
- płatność całkowita za rezerwację
7.2. Wpłata zaliczki jest możliwa na ok. 40 dni, 30 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej. Jednak zasady te są każdorazowo regulowane przez poszczególnego Organizatora, dlatego szczegółowych informacji na ten temat udzielą Państwu zawsze Konsultanci wycieczkisamolotem.pl.
7.3. Przy wpłacie zaliczki, Konsultanci wycieczkisamolotem.pl udzielą Państwu również szczegółowych informacji na temat harmonogramu dalszych dopłat do pełnej ceny wycieczki i taką informację zapiszą Państwu na umowie lub drogą elektroniczną w treści e-mail.
7.4. Na portalu www.wycieczkisamolotem.pl mają Państwo do wyboru następujące formy płatności:
- przelew bankowy w banku stacjonarnym
- przelew bankowy w banku internetowym
- kartę kredytową (tylko rezerwacje internetowe)
- raty kredytowe 
- wpłatę gotówkowi

7.5. Płatność przelewem bankowym w banku stacjonarnym

7.5.1. Przelewu należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji lub na konto:

Traveliada.pl
Bank BPH S.A.
Numer konta: 53 1060 0076 0000 3260 0176 5044


7.5.2. Wypełniając druk przelewu w banku stacjonarnym, w tytule przelewu wpisują Państwo numer Państwa rezerwacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz informację, czy jest to zaliczka, dopłata, czy całość za rezerwację.
7.5.3. Potwierdzenie przelewu należy przesłać faxem pod numer: 71/ 350 60 60 lub e-mailem do swojego konsultanta lub na ogólny e-mail: rezerwacje@traveliada.pl.
7.5.4. Przelew należy dokonać w terminie wskazanym przez Konsultanta wycieczkisamolotem.pl. Szczególnie w przypadku ofert last minute prosimy, o jak najszybsze dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia.
7.5.5. Przesłanie fałszywego potwierdzenia przelewu bankowego będzie traktowane jako próba wyłudzenia i przekazane zostanie stosownym organom ścigania.

7.6 Płatność przelewem w banku internetowym

7.6.1. Przelewu należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji lub na konto:

Traveliada.pl
Bank BPH S.A.
Numer konta: 53 1060 0076 0000 3260 0176 5044


7.6.2. Uzupełniając dane do przelewu w banku internetowym, w tytule przelewu wpisują Państwo numer Państwa rezerwacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz informację, czy jest to zaliczka, dopłata, czy całość za rezerwację.
7.6.3. Potwierdzenie przelewu w postaci dokumentu internetowego wygenerowanego automatycznie w banku bez obowiązkowego stempla i podpisu należy przesłać faxem pod numer: 71/ 350 60 60 lub e-mailem do swojego konsultanta lub na ogólny e-mail: rezerwacje@traveliada.pl.
7.6.4. Przelew należy dokonać w terminie wskazanym przez Konsultanta wycieczkisamolotem.pl. Szczególnie w przypadku ofert last minute prosimy, o jak najszybsze dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia.
7.6.5. Przesłanie fałszywego potwierdzenia przelewu bankowego będzie traktowane jako próba wyłudzenia i przekazane zostanie stosownym organom ścigania.

7.7. Płatność gotówką

7.7.1. Wpłaty gotówkowej można dokonać w Punkcie Obsługi Klienta wycieczkisamolotem.pl przy ul. Celtyckiej 6 we Wrocławiu.

7.8. Płatność kartą kredytową ( Uwaga: Tymczasowo nie za wszystkie rezerwacje można płacić kartą kredytową - za utrudnienia przepraszamy )

7.8.1. wycieczkisamolotem.pl korzysta z usług firmy przelewy24, która umożliwia zapłatę kartą kredytową. Decydując się na dokonanie zapłaty za rezerwację kartą, otrzymujecie Państwo e-mailem link, które umożliwi Państwu autoryzację płatności. 
7.8.2. Płatności kartą kredytową może dokonać tylko właściciel karty lub osoba przez niego upoważniona. Używanie cudzej karty kredytowej bez upoważnienia w celu opłacenia wycieczki turystycznej jest w świetle prawa przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze na mocy Art. 278. § 1. Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane przez wycieczkisamolotem.pl odpowiednim organom ścigania.
7.8.3. Wpisując dane karty kredytowej wyrażają Państwo zgodę na autoryzację karty do wysokości należności za wycieczkę turystyczną. Autoryzacja nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin po dokonaniu rezerwacji.
7.8.4. W przypadku:
- braku autoryzacji,
- braku możliwości zablokowania należności na karcie,
- gdy nie ma możliwości płatności kartą kredytową danego typu.
wycieczkisamolotem.pl skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub drogą elektroniczną, celem ustalenia innej formy płatności.
7.8.5. Do poprawnej autoryzacji karty kredytowej, niezbędne jest podanie przez Państwa następujących danych dotyczących karty kredytowej:
- rodzaju karty kredytowej
- numeru karty kredytowej
- nazwiska i imienia posiadacza karty
- daty ważności karty kredytowej
- kodu CVV2/CVC2 (znajdującego się na odwrocie karty kredytowej. Są to trzy ostatnie cyfry wydrukowane przy numerze karty na pasku do podpisu).
7.8.6. Autoryzacja transakcji dokonywana jest przez centrum autoryzacyjne przelewy24 przy współpracy z bankiem, który wydał Państwu kartę. Autoryzacja karty kredytowej jest całkowicie bezpieczna i polega na przesłaniu zaszyfrowanych danych karty do centrum autoryzacyjnego przelewy24. wycieczkisamolotem.pl nie ma dostępu i nie gromadzi danych dotyczących kart kredytowych, którymi dokonywane są zapłaty za Państwa rezerwacje.
7.8.7. Po dokonaniu autoryzacji płatności za imprezy zakupione w wycieczkisamolotem.pl, bank, wystawca Państwa karty, którą dokonano płatności, blokuje środki pieniężne, stanowiące pełną wpłatę za zarezerwowany wyjazd. Czynność ta jest niezależna od wycieczkisamolotem.pl.
7.8.8.  Płatność kartą kredytową nie obejmuje wszystkich ofert w systemie rezerwacyjnym. O możliwości płatności kartą kredytową poinformuje Państwa konsultant wycieczkisamolotem.pl. Do płatności kartą doliczane jest 2 % od wartości za rezerwację z uwagi na koszty manipulacyjne związane z obsługą karty.

7.9. Płatność raty za wakacje

7.9.1. Getin Bank sprawdza możliwość udzielenia kredtu na Państwa wakacje. Do tego celu niezbędne jest przesłanie następujących dokumentów: kopii dowodu osobistego oraz dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na maila do swojego Konsultanta lub na ogólny email: rezerwacje@traveliada.pl
7.9.2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez bank konsultantowi należy przedstawić następujące informacje do wniosku: wykształcenie, stan cywilny, liczba dzieci, status mieszkaniowy np. mieszkanie własnościowe, telefon kontaktowy do Klienta, nazwisko rodowe matki.
7.9.3. Konsultant wypełnia wniosek na podstawie przedstawionych przez Państwa danych osobowych i przesyła go na Państwa maila, następnie go Państwo drukujecie, zapoznajecie się z umową i podpisaną należy wysyłać na fax pod numer: 71/ 350 60 60 lub e-mailem do swojego konsultanta lub na ogólny e-mail: rezerwacje@traveliada.pl, a następnie pocztą lub kurierem należy go przesłać na adres buiura: Traveliada.pl, ul. Celtycka 6, 54-153 Wrocław.  Przesłanie fałszywych danych osobowych oraz dokumentów będzie traktowane jako próba oszustwa i przekazane zostanie stosownym organom ścigania.
7.9.4.  Następnie Konsultant potwierdza Państwa rezerwację w systemie i w odpowiednim terminie zgodnie z zakupiona ofertą wysyła Państwu potwierdzenie rezerwacji.
7.9.5. Następnie bank uruchamia kredyt i wpłaca Państwa pieniądze za wycieczkę, a Państwo spłacacie ratalnie kredyt, który możecie Państwo spłacić wcześniej lub spłacać go równomiernie przez ilośc miesięcy, jaką sobie wybierzecie.

8. FORMA ODBIORU I DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW PODRÓŻY

8.1. Dokumenty podróżne za zakupioną imprezę turystyczną mogą zostać dostarczone Państwu w różny sposób w zależności od Organizatora Państwa wycieczki:
8.1.a. drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Państwa w Formularzu,
8.1.b. mogą oczekiwać na odbiór na lotnisku na 2 godziny przed wylotem na stanowisku odpraw Organizatora wycieczki
8.1.c. mogą zostać przesłane do Państwa do domu, na adres podany w rezerwacji.
8.2. O szczegółach odbioru dokumentów zostaną Państwo poinformowani każdorazowo przez Konsultanta wycieczkisamolotem.pl. 

9. ZMIANA REZERWACJI

9.1. Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie imprezy turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez jej Organizatora w Warunkach Uczestnictwa., z którymi zapoznajecie się Państwo w momencie dokonywania rezerwacji, są podpięte pod każdą ofertę, jak również wysyłamy je drogą e-mail, jako załącznik. Aby wejść w ofertę zakupioną w www.wycieczkisamolotem.pl należy znać  "kod oferty" wpisać go pole w "szukaj na skróty". Po wykonaniu tych czynności wyświetlona zostanie oferta, którą Państwo zakupili. Należy teraz kliknąć przycisk "rezerwacja wstępna". Na dole Formularza znajdują się Warunki Uczestnictwa wybranej przez Państwa imprezy.
9.2. Dokonując zmian - zgodnie z Warunkami Uczestnictwa Organizatora danej imprezy turystycznej - powinni Państwo liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych.
9.3. Dokonywanie zmian w rezerwacji imprezy turystycznej możliwe jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia zmian w rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres e-mailem do swojego Konsultanta lub na ogólny e-mail: rezerwacje@traveliada.pl lub pod numer faxu: 71/ 350 60 60.
9.4. Konsultant wycieczkisamolotem.pl dokona wszelkich zmian według Państwa życzeń i z chęcią wyjaśni przebieg całego procesu. 

10. WARUNKI ANULOWANIA REZERWACJI ZE STRONY KLIENTA

10.1. Dokonanie anulowania rezerwacji po zakupie imprezy turystycznej możliwe jest na zasadach opisanych w Warunkach Uczestnictwa jej Organizatora. Anulowanie rezerwacji wycieczki turystycznej dopuszczalne jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną lub faxem pisma zlecenia anulowania rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres e-mailem do swojego Konsultanta lub na ogólny e-mail: rezerwacje@traveliada.pl lub pod numer faxu: 71/ 350 60 60.
10.2. Dokonując anulowania rezerwacji powinni liczyć się Państwo z możliwością wystąpienia kosztów anulacyjnych.
10.3. Konsultant wycieczkisamolotem.pl anuluje rezerwację wykupionej przez Państwa imprezy turystycznej, wyjaśni, na jakich zasadach i w jakiej wysokości zostaną zwrócone Państwu pieniądze wpłacone za rezerwację, i z chęcią opisze przebieg całego procesu.
10.3.a. W przypadku wystąpienia kosztów anulacyjnych muszą Państwo na piśmie upoważnić wycieczkisamolotem.pl do potrącenia kwoty wymaganej do pokrycia kosztów anulacyjnych.
10.3.b. Jeśli kwota wpłaconej zaliczki będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów anulacyjnych zostaną Państwo poinformowani, w jaki sposób i w jakim terminie należy uiścić wymaganą kwotę.

11. WARUNKI ANULOWANIA REZERWACJI ZE STRONY ORGANIZATORA

11.1. Zasady anulowania wycieczek przez Organizatorów zawarte są w Warunkach Uczestnictwa poszczególnych Organizatorów.
11.2. wycieczkisamolotem.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora wycieczki.
11.3. Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji dokonanych przez Organizatora wycieczki, przesyłane będą przez wycieczkisamolotem.pl pod wskazany w Formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.

12. OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

12.1. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z www.wycieczkisamolotem.pl i uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej imprezie turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa wyjazdu. Najlepiej skontaktować się drogą e-mail ze swoim Konsultantem lub telefonicznie. Kontakt do swojego Konsultanta znajduje się na umowie lub w e-mailu w stopce.
12.2. Do 24 godzin przed wylotem Klient zobowiązany jest skontaktować się z www.wycieczkisamolotem.pl w celu potwierdzenia godzin wyjazdu/wylotu.
12.3. www.wycieczkisamolotem.pl poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji imprezy turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.

13. REKLAMACJA

13.1. W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w Umowie zakupionej w wycieczkisamolotem.pl imprezie turystycznej.
13.2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w Warunkach Uczestnictwa danej imprezy turystycznej. Także wtedy,  gdy płatność była dokonana za pomocą karty kredytowej, roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi powinny być kierowane do Organizatora.
13.3. Dokładamy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez www.wycieczkisamolotem.pl były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w www.wycieczkisamolotem.pl również mają Państwo prawo do złożenia reklamacji.
13.4. Reklamacje związane z jakością obsługi przez wycieczkisamolotem.pl należy składać w formie pisemnej na adres Traveliada.pl ul. Celtycka 6, 54-153 Wrocław w formie pisemnej lub wysyłać je na adres e-mail: marketing@traveliada.pl. wycieczkisamolotem.pl rozpatrzy Państwa reklamację w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania.
13.5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, zawierać co najmniej: oznaczenie Usługobiorcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Usługobiorcą) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.

14. DANE OSOBOWE

14.1. Dane wprowadzone przez Państwa do Systemu Rezerwacji Internetowej będą przetwarzane przez wycieczkisamolotem.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku
14.2. wycieczkisamolotem.pl przetwarza dane osobowe niezbędne do, nawiązania, zmiany, lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez www.wycieczkisamolotem.pl), które podane zostały w Formularzu Rezerwacyjnym.
14.3 Wysyłając www.wycieczkisamolotem.pl Formularz Rezerwacyjny, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez wycieczkisamolotem.pl swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez wycieczkisamolotem.pl usług marketingowych polegających na promowaniu usług wycieczkisamolotem.pl i jego partnerów portalu.
14.4 W odniesieniu do Państwa danych osobowych wycieczkisamolotem.pl stosuje zapisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
14.5 Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w ramach wycieczkisamolotem.pl zawiera Polityka Prywatności
14.6 Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

15. OBOWIĄZKI PORTALU

www.wycieczkisamolotem.pl zobowiązuje się do:
15.1. Rzetelnego informowania i przedstawiania ofert turystycznych zgodnie ze szczegółami przedstawionymi przez Organizatora.
15.2. Przekazania wpłat Klienta w wyznaczonym terminie (w odrębnych ustaleniach pomiędzy wycieczkisamolotem.pl i Organizatorem) na konto Organizatora.
15.3. Natychmiastowe informowania Klienta o jakichkolwiek zmianach dotyczących rezerwacji Imprezy Turystycznej.
15.4. Niezwłocznego przekazywania Organizatorowi o wszystkich uwag Klienta dotyczących imprez, a szczególnie reklamacji, roszczeń i skarg zgłoszonych przez Kliena zgodnie z terminami podanymi w Warunkach Uczestnictwa.

16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORTALU

16.1. Odpowiedzialność Portalu jest ograniczona do odpowiedzialności za udzielone informacje, wywiązanie się z transferu wpłat Klienta.
16.2. Zgodnie z przepisami prawa www.wycieczkisamolotem.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Touroperatora - Organizatora imprezy - w zakresie zmian w realizacji imprezy turystycznej. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Klient może zgłosić reklamację i przekazać ją do Organizatora lub do wycieczkisamolotem.pl.
16.3. Możliwe jest odwołanie Imprezy Turystycznej przez Organizatora z powodu określonego w Warunkach Uczestnictwa (np. niewystarczającej liczby uczestników). W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot dokonanych wpłat zgodnie z Warunkami Uczestnictwa, a www.wycieczkisamolotem.pl zobowiązuje się do przedstawienia Klientowi oferty zastępczej.
16.4. Za ważność dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy odpowiada Klient.

17. PODSTAWY PRAWNE

17.1. Regulamin jest zgodny z Ustawą o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997
Opublikowane na stronach internetowych www.wycieczkisamolotem.pl materiały, informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
18.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez wycieczkisamolotem.pl rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.
18.3. www.wycieczkisamolotem.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez www.wycieczkisamolotem.pl, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od www.wycieczkisamolotem.pl, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.
18.4. Korzystając z usług świadczonych przez www.wycieczkisamolotem.pl oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.